Uprzejmie informujemy, że obsługą wniosków o przygotwowanie zaświadczeń Rp-7 dla byłych pracowników firmy Hydrobudow-6 S.A. zajmuje się obecnie firma Iron Mountain Polska Services Sp z o.o.

Adres pocztowy: Iron Mountain Polska Services Sp. z o.o.,
ul. Krakowska 87a, 32-050 Skawina
Adres mailowy: rp7krakow@ironmountain.pl
Nr telefonu: 12 3936607

HYDROBUDOWA- 6 S.A.
UL. AUGUSTÓWKA 24
02-981 WARSZAWA
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000079628
NIP 5240303257
Kapitał zakładowy spółki w PLN: 100 000,00 OPŁACONY W CAŁOŚCI